Återvända och återbetala politik

Annullerings- och returrätt

 

1.1 Vad är rätten för annullering?

1.2 Start av provperiod

1.3 Hur kan du annullera ditt inköp?

1.4  När får du tillbaka din betlning?

1.5  Retur av beställningen

1.6  Nedskrivning

1.7  Undantag från rätten till annullering.

 

1.1 Vad är annulleringsrättigheter?

Som konsument har du rätt att annullera avtalet (via Internet). Detta betyder att du kan ångra ditt köp inom en viss tidsperiod, den så kallade "ångerveckan". Denna period är lagligt fastställd till 14 kalenderdagar, men vi erbjuder dig en betänketid på 30 kalenderdagar. Om du använder sig av denna rätt inom denna period, garanterar vi att du återbetalas den köpeskilling som motsvarar de returnerade varorna.

Om du returnerar hela din beställning ersätter vi även de frakt- och transaktionskostnader som vi har tagit ut. Om du returnerar en del av din beställning får du ingen ersättning för de frakt- och transaktionskostnader som vi har debiterat dig. Du står själv för kostnaden att returnera produkterna och vi kan tyvärr ej ersätta dessa.

Observera, det finns undantag från rätten att annullera och du kan läsa om detta i avsnittet 1.7 nedan.

1.2 Start av provperiod

Vi erbjuder en betänketid på 30 dagar. Detta innebär att du har 30 kalenderdagar på dig att avgöra om en produkt är rätt för dig. Om du vill returnera produkten, kan du meddela oss under ångerperioden och då har du 14 kalenderdagar från tiden för anmälan för att returnera paketet till oss.

Du kan också returnera den utan att meddela oss i förväg, dock är det viktigt att du returnerar paketet till oss inom ångerperioden. Se till att du även lägger till en förklaring i returpaketet som anger att du vill utnyttja din rätt till annullering (till exempel den europeiska blanketten från Bilaga 1 nedan).

Observera att ångerperioden på 30 dagar inte startar förrän dagen efter du får din produkt. Om din beställning levereras i flera separata leveranser, startar ångerperioden först efter dagen för mottagandet av den sista leveransen. Om ett paket har levererats till dina grannar, kommer ångerperioden att starta om du har angivit dessa grannar som mottagarna.

 1.3 Hur kan du annullera ditt köp?

Rent juridiskt är ångerperioden 14 kalenderdagar. Vi förstår att det är svårt att fatta ett beslut inom 14 kalenderdagar. Det är därför vi har förlängt ångerperioden till 30 kalenderdagar. Vi har angivit ovan när dessa 30 dagar startar.

Du kan annullera inköpet genom att informera oss via följande alternativ:

- Informera oss via e-post;
- Genom att sända oss den ifyllda Europeiska blanketten (se Bilaga 1);
- Genom att returnera paketet med en skriftligt uttalande där du anger att du utnyttjar din rätt till annullering (t.ex den Europeiska blanketten).

(Vi föredrar steg 1, eftersom det är det enklaste alternativet för dig.)

För att förbättra vår service vi är givetvis nyfikna på varför du överger dittinköp, men du kommer aldrig att vara skyldig att ge en anledning.

 1.4 När får du tillbaka din betalning?

Vi strävar efter att återbetala dina pengar så snart som möjligt. Vi gör alltid detta på det sätt som du har initialt betalat med och vi kommer aldrig att ta en avgift för detta.

Vi kommer att återbetala dig senast inom en period på 14 dagar efter att du har meddelat om annulleringen. Dock har vi rätt att vänta en återbetalning tills vi har fått tillbaka produkten eller tills du har på ett tillfredsställande sätt visat att den har skickats, beroende på vilket som är först.

Observera att om en produkt är skadad, kan vi eventuellt göra avdrag för nedskrivning; nedan kan du läsa mer om detta.

1.5 Retur av beställningen

Du måste returnera produkterna inom ångerperioden på 30 kalenderdagar eller låta oss få veta att du vill göra det. Om du informerar oss om returen inom 30-dagarsperioden, så har du ytterligare 14 kalenderdagar från det ögonblicket returnera paketet till oss. Vår returadress är: Peizerweg 97, 9727 AJ, Groningen, Nederländerna.

Du står själv för kostnaden att returnera produkterna och vi kan tyvärr ej ersätta dessa.

1.6 Nedskrivning

Du är ansvarig för användningen av produkten under ångerperioden. Om du skadar produkten under ångerperioden, kan vi i vissa fall debitera dig att åtgärda eller rengöra produkten eller om vi inte kan sälja den som ny. Dock är du bara ansvarig för nedskrivning av produkten om det beror på att du har gått längre än vad som var nödvändigt för att besluta om arten, egenskaperna och driften av produkten.

1.7 Undantag från rätten till annullering.

Det finns ett antal undantag från rätten till annullering, nämligen:

 1. Produkter, som har sålts förseglade av hygieniska skäl eller ur hälsoskyddssynpunkt och på vilka du har brutit denna försegling efter leverans, kan inte returneras;
 2. Lätt reproducerbara diskar (DVDs/CDs) med ljud, video eller programvara på och där förseglingen på dessa har brutits efter leverans, kan inte returneras.

Nedan finns några exempel för att förtydliga:

Exampel 1: Du beställde kosttillskott och ta bort förseglingen. Eftersom förseglingen har tagits bort är inte retur längre möjlig. Dock kan du returnera det om förseglingen fortfarande finns kvar och är intakt.        
Exampel 2: Du köper en tub med tandkräm och öppna asken. När du öppnar förseglingen för att använda tandkrämen kan produkten inte längre ska returneras.
Exampel 3: Du köper en DVD- eller CD-skiva med ljud- och videoinspelningar eller programvara som omfattar en försegling. Så snart du har brutit förseglingen är retur är inte längre möjlig.

Exampel 4: Du köper en hälso-DVD med en försegling. Så snart du har brutit förseglingen är retur inte längre möjlig.

BILAGA 1: Europeisk blankett för annullering

(Fyll bara i och returnera denna blankett när du önskar annullera avtalet)

To:

[ entreprenörens namn ]

[ entreprenörens geografiska adress ]

[ entreprenörens faxnummer, om tillgängligt ]

[ e-postadress eller elektronisk adress till entreprenören]

I/We* hereby inform* you that I/we* cancel our agreement regarding

the implementation of the following service: [indication of service]*

Ordered on*/received on* [order date with services or receipt with products]

[Konsumentens(ernas) namn]

[Konsumentens(ernas) adress]

[Konsumentens(ernas) underskrift] (endast när denna blankett skickas på papper)

* Stryk det som inte är tillämpligt eller komplettera med det som är tillämpligt.

   Har precis lagts till i din önskelista:
   min önskelista
   Du har just lagt den här produkten i varukorgen: