Användarvillkor1. Tillämpningsområde

Dessa användarvillkor gäller användningen av och/eller nedladdning av information i någon form på Realcooldeal.se2. Överenskommelse

Om du inte godkänner dessa villkor eller ej godkänner dem i sin helhet såär du inte tillåten att besöka hemsidan Realcooldeal.se eller att använda hemsidan. Om du använder hemsidan Realcooldeal.se godkänner du de befintliga användarvillkoren. Realcooldeal.se har dock rätten att neka dig åtkomst till sidan när som helst.3. Modifikationer

Realcooldeal.se har rätten att ändra informationen påhemsida Realcooldeal.se, eller dess Användarvillkor när som helst. Realcooldeal.se råder dig att regelbundet konsultera de Allmänna Användarvillkoren på Realcooldeal.se.4. Syfte

Realcooldeal.se åsyftar att ge besökaren information om produkter i dess vidaste bemärkelse. De produkter som används på Realcooldeal.se tillämpas även av Användarvillkoren. De produkter och tjänster som erbjuds via Realcooldeal.se.se Samarbetsprogram och dess samarbetspartners täcks även av Användarvillkoren hos samarbetspartnern i fråga. Vid inköp av kombinerade paket via Realcooldeal.se.se tillämpas både Realcooldeal.se användarvillkor och partnerns Villkor, beroende påvilken del av den levererade produkten i fråga som Realcooldeal.se.se eller dess partner tillhandahåller och ansvarar för. Realcooldeal.se strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt information men kan ej garantera att den information som tillhandahålls påsidanär korrekt eller uppdaterad. Trots att Realcooldeal.se har sammanställt den information som finns påhemsidan Realcooldeal.se med stor varsamhet, och gör sitt bästa för att se till såatt denna information är såkorrekt som möjligt, samt uppdaterad och fullständig, såkan inga rättigheter krävas från eventuella felaktigheter gällande denna information.5. Hyperlänkar

a. Hemsidan Realcooldeal.se innehåller diverse hyperlänkar till Realcooldeal.se dotterbolag. Om andra användarvillkor tillämpas påden länkade sidan och hos dotterbolaget i fråga, såöverskrider dessa användarvillkor Realcooldeal.se.se användarvillkor, som dåistället får en kompletterande roll.
b. Realcooldeal.se kan innehålla hyperlänkar till Realcooldeal.se.se samarbetspartners eller andra utomstående parter. Dessa länkar finns endast tillgängliga för information och bekvämlighet med dig som användare i åtanke. Realcooldeal.se ansvarar ej för dessa hemsidor och det faktum att Realcooldeal.se inkluderar dessa hyperlänkar innebär inte att Realcooldeal.se godkänner innehållet påsidan i fråga.6. Äganderätt

Alla rättigheter till hemsidan Realcooldeal.se och all information som finns påhemsidan tillhör helt och hållet Realcooldeal.se, dess samarbetspartners och annonsörer. Realcooldeal.se reserverar alla rättigheter. All information - oavsett form - skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, och andra intellektuella eller industriella lagar om äganderätt och förblir en egendom av Realcooldeal.se, dess samarbetspartners och annonsörer. För sammansättningen, utseendet och innehållet påalla Realcooldeal.se sidor tillämpas:Upphovsrätt © Realcooldeal.se alla rättigheter reserverade7. Information

Realcooldeal.se.se hemsida och den information som visas här tillhandahålls i sitt befintliga skick, utan varken uttryckt eller underförstådd garanti. De uttalanden och åsikter som uttrycks påhemsidan Realcooldeal.se tillhör författaren (författarna) och representerar inte (nödvändigtvis) Realcooldeal.se.se åsikter. Det är inte tillåtet att modifiera, kopiera, sprida, skapa eller att koppla Realcooldeal.se till en annan hemsida, och det är inte heller tillåtet att göra sidans information tillgänglig för utomstående parter, missbruka innehållet på Realcooldeal.se eller att använda informationen påannat vis än det som explicit uttrycks i dessa villkor.8. Licens

Realcooldeal.se ger dig som besökare rätten att använda informationen påhemsidan endast för privat bruk. Realcooldeal.se får ej användas för olagliga handlingar eller handlingar som dessa Användarvillkor ej tillåter. Realcooldeal.se tillämpas av dessa Användarvillkor, och det är tillåtet att använda sidan endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att konsultera och kunna tillämpa den information som finns påsidan, samt för att göra Realcooldeal.se sökbar via sökmotorer. All annan användning är strikt förbjuden. Det är speciellt förbjudet att övervaka Realcooldeal.se eller återskapa sidan. Detta gäller även den data och det innehåll som anses vara en del av Realcooldeal.se eller dess associerade hemsidor. Det är även förbjudet att ladda ned Realcooldeal.se både i helhet eller delvis, eller att använda processorkraften hos Realcooldeal.se servrar för något annat syfte än vad som tidigare nämnts eller att överhopa sidan med massvis av meddelanden för att störa hemsidans funktionalitet.9. Säkerhet

Realcooldeal.se strävar efter att skydda sidan och dess servrar med hjälp av passande säkerhetsåtgärder och de senaste teknologiska skydden gentemot virus eller andra skadliga program.10. Publicering av meddelanden

De meddelanden som besökare av Realcooldeal.se har publicerats och som kan läsas av andra, måste ha en tydlig och påvisad koppling till innehållet på Realcooldeal.se och bör ej strida emot allmän ordning eller moralitet, de får inte heller vara stötande eller påannat sätt upprörande för utomstående parter eller andras rättigheter. De får inte heller kunna ge upphov till brottsliga eller juridiska påföljder, Meddelanden får ej överträda dessa villkor och får inte heller innehålla virus eller andra skadliga filer. Realcooldeal.se kan inte pånågot sätt garantera att meddelanden som utomstående parter har tillgång till förblir privata. Realcooldeal.se har rätten att neka, radera, modifiera och/eller att skicka meddelanden vidare till juridiska myndigheter.11. Skyldighet

Realcooldeal.se avsäger sig all skyldighet för eventuella direkta, indirekta eller påföljande skador, av vilken anledning som helst, som uppkommer i samband med användandet av Realcooldeal.se.se hemsida, i synnerhet när det gäller skador i ordets bredaste bemärkelse under användandet av någon av produkterna som Realcooldeal.se erbjuder påsin hemsida. Realcooldeal.se avsäger sig även skyldighet för skador som resulterar från användandet av hemsidan Realcooldeal.se.se information eller som en påföljd av att ha sökt tillgång till ytterligare information via hyperlänkar till utomstående sidor från hemsidan Realcooldeal.se eller via tillfällig oförmåga att kunna nåsidan Realcooldeal.se, om inte, och sålänge, skadorna orsakas av vårdslöshet eller Realcooldeal.se avsikt.12. Konvertering

Om något villkor i dessa Användarvillkor upphör, är ogiltiga eller påannat sätt inte är möjligt att tillämpa såanses detta villkor som ersatt av ett giltigt, genomförbart villkor som liknar det ursprungliga syftet av det ogiltiga, ogenomförbara villkoret sånära som möjligt. De kvarstående villkoren förblir opåverkade.13. Försäljning av produkter

För försäljning av produkter på Realcooldeal.se tillämpas de Användarvillkor som specificeras eller har specificerats påhemsidan. De nuvarande Användarvillkoren gäller även situationer gällande produktförsäljning. Om dessa Villkor inte är konsekventa överskrider de Allmänna Användarvillkoren denna.14. Tillämpbara lagar och behörig domstol

Alla dispyter, även om de endast drivs av en part, som pånågot sätt relaterar till hemsidan Realcooldeal.se täcks enbart av holländsk lag och avgörs via den behöriga domstolen i Groningen.

Har precis lagts till i din önskelista:
min önskelista
Du har just lagt den här produkten i varukorgen: